Please reload

Recent Posts

HappyOrNot รุ่นใหม่! อัพเกรด พร้อมส่วนลด+โปรของแถมในงาน!

June 26, 2018

1/4
Please reload

Featured Posts

"มาที่ร้านวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง?"

April 1, 2019


ปัจจุบันมีลูกค้าน้อยกว่า 1% ที่เต็มใจยอมทำ survey แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีจำนวนเกิน 2 ข้อขึ้นไป.. เพราะอะไร? 
ผู้อ่านลองถามตนเองดูว่า เวลาไปร้านอาหารแล้วมีกระดาษให้กรอก เราจะกรอกทุกครั้งหรือไม่? 
บางองค์กร หรือผู้บริหารบางคนไม่เข้าใจ ถึงภาระที่โยนส่งต่อให้ลูกค้าตอบคำถามเยอะๆ โดยที่บางทีความเห็นที่ลูกค้าแสดงบนกระดาษ หรือ บน Survey ต่างๆ ไม่ไปถึงมือผู้บริหารเองด้วยซ้ำ เพราะมีการแก้คะแนนเกิดขึ้นได้ระหว่างทางเสมอ นอกจากนี้การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ ก็เป็นข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
ถ้าเป็นอย่างนั้น แล้วจะวัดคำถามเยอะๆไปเพื่ออะไร?

 

ลองมองอีกมุม...

How was your visit today?

เหมือนเป็นแค่เพียงถามสั้นๆ "มาที่ร้านวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง?"

ลองมองดีๆในระยะยาว เพราะคำตอบของลูกค้าบอกอะไรได้มากกว่านั้น..

 


 

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจะทำให้เราคาดการณ์แนวโน้มประสบการณ์ลูกค้า ว่าจะกลับมาใช้บริการซื้อสินค้าอีกหรือไม่
โดยปกติจะมี 10%-30% ของลูกค้าที่เข้าร้านต่อวัน จะกดให้คะแนนบนระบบ HappyOrNot

 

ยกตัวอย่าง ปกติมีคนเข้าร้าน 500 คนต่อวัน 30%ของ 500 คนเท่ากับ 150 คน ฉะนั้นใน 1 ปี ผู้บริหารจะได้ความเห็นทั้งหมดเป็นจำนวน 50,000 กว่าความเห็น ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะทราบแนวโน้มของ performance ของทางร้าน แทนที่จะใช้ระบบอื่นๆที่การตอบเกิดขึ้นได้น้อยกว่า โดยคะแนนนี้ยังสามารถนำไปเปรียบเทียบกับ ROI และ Revenue ของร้านได้ด้วย เพื่อการวางแผนการพัฒนาสำหรับปีหน้า

นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาประจำวัน ซึ่งการได้ข้อมูลทันทีแบบ Real-Time ทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
 

"องค์กรที่เห็นความสำคัญของประสบการณ์ลูกค้า จะเป็นองค์กรที่ได้เปรียบและก้าวหน้าไกลกว่าองค์กรที่มองไม่เห็น"

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon